Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

จีโอนอยซ์ เอเชีย

จีโอนอยซ์ เอเชีย บริการให้คำปรึกษาด้านAcoustic โดยทีมงานมากประสบการณ์ด้านเสียงและสั่นสะเทือน ที่ช่วยให้โครงการของคุณบรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อกำหนดและมาตรฐานที่เป็นสากล

จีโอนอยซ์ เอเชีย เราคือกลุ่มวิศวกรอะคูสติกส์ที่มีประสบการณ์ และเป็นอิสระ ที่ช่วยให้คำปรึกษา วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ การแก้ไข ปรับปรุง การคำนวณ ตามมาตรฐานสากล ตามหลักวิชาการ

Geonoise ก่อตั้งขึ้นด้วยความเชื่อที่ว่ามนุษย์มีความสัมพันธ์กับเสียงที่อยู่รอบตัวเรา นี่คือเหตุผลที่เรามุ่งมั่นมุ่งเน้นไปในงานสาขาสวนศาสตร์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้มวลมนุษยชาติได้ดำรงชีวิตภายใต้พื้นฐานของความสงบสุขของเสียงที่พึงประสงค์

หลังจากประสบการณ์กว่า 40 ปี เราชอบความรู้สึกที่ได้เห็นว่าผู้คนค้นพบประสบการณ์และความรู้ของพวกเขาด้วยเสียง เรารู้สึกได้เมื่อเราช่วยสร้างสภาพแวดล้อมอะคูสติกในอุดมคติและเมื่อเราแสดงให้ผู้คนเห็นเครื่องมืออะคูสติกที่ดีที่สุดในการจัดการงานของพวกเขา
เราเป็นพาร์ทเนอร์ที่พร้อมให้บริการที่ทุกที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีสำนักงานในประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม อินเดีย และฟิลิปปินส์

ภารกิจของเรา

ให้บริการที่ปรึกษาและออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญสำหรับโครงการต่างๆ การพัฒนาทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับปัญหาด้านเสียง
พัฒนาความรู้และทักษะในด้านอะคูสติกอย่างต่อเนื่อง รักษาความเป็นมืออาชีพและจรรยาบรรญในระดับสูงในการทำงานของเรา

วิสัยทัศน์ของเรา

จีโอนอยซ์มุ่งมั่นเพื่อให้ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในด้านอะคูสติก สร้างพื้นที่ที่มีคุณภาพเสียงและอะคูสติกที่ดี
เพื่อพัฒนาความสะดวกสบายและคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งานในระดับที่ดีขึ้น ส่งเสริมความสำคัญของการสร้างสภาพแวดล้อมทางอะคูสติกที่ดีและเหมาะสมในพื้นที่ต่างๆ
เราไม่หยุดพัฒนา ผลักดันขีดจำกัดในการออกแบบอะคูสติกและวิศวกรรมทางเสียงให้ดีมากยิ่งขึ้น

เราจะช่วยคุณได้อย่างไร ?

เสียงภายในอาคารและบริการที่ปรึกษาด้านเสียง

 • การออกแบบการป้องกันเสียงรบกวน
  (Sound Insulation Design)
 • ประสิทธิภาพและคุณภาพทางเสียงของห้อง (Room Acoustics)
 • เสียงรบกวนในอาคาร
  (Building Noise)
 • ระบบเครื่องเสียง
  (Sound Reinforcement System)

เสียงในสิ่งแวดล้อม

 • การตรวจวัดเสียงรบกวน
  (Noise Monitoring)
 • การคำนวณคาดการณ์
  (Noise Prediction)
 • การให้คำปรึกษา
  (Consultation)
 • การตรวจวัดการสั่นสะเทือน
  (Vibration Monitoring)

เสียงในภาคอุตสาหกรรม

 • การตรวจวัดเสียงและการสั่นสะเทือน
  (Sound & Vibration Monitoring)
 • เสียงรบกวนในการทำงาน
  (Occupational Noise)

 • การควบคุมเสียงรบกวนในอุตสาหกรรม
  (Industrial Noise Control)
 • แนะนำระบบการทดสอบทางเสียงและสั่นสะเทือน
  (Testing Facility Design)

โครงการของท่านต้องการผู้เชี่ยวชาญในด้าน Acoustic และ Vibration ในการช่วยเหลือ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่?

ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมเสียงรบกวน การวางแผนพื้นที่เสียง การสร้างโรงงานอุตสาหกรรม และอื่นๆ
เราพร้อมให้บริการที่เหมาะสมสำหรับคุณด้วยความเชี่ยวชาญด้าน Acoustics ที่หลากหลาย

Thailand

(+66) 2121-4399

Malaysia

(+60) 165271233

Hongkong

(+852) 819-88-469

Vietnam

(+84) 9022-0304-0

Netherlands

(+31) 103104928

Indonesia

(+62) 21-5010-5025

Singapore

(+65) 31051594

Pakistan

+(92) 3181477713

The Philippines

(+63)9175298642

India

(+91) 821-721-5367

USAThailandChinaIndonesiaVietnam