หลักสูตรด้านอะคูสติก

หลักสูตรด้านอะคูสติก

Acoustic Course

เสียงเป็นปัจจัยสำคัญในโครงการก่อสร้างต่างๆทั่วเอเชีย เตรียมตัวเองและทีมของคุณให้พร้อมโดยทำความเข้าใจเกี่ยวกับอะคูสติกให้มากขึ้นและสร้างความแตกต่างจากผู้อื่น

หลักสูตรนี้ถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและก่อสร้างอาคาร ซึ่งประกอบด้วย:

 • สถาปนิก
 • ผู้ออกแบบตกแต่งภายใน
 • งานก่อสร้างอาคาร
 • ผู้จัดการโครงการ
 • ผู้ที่สนใจ

ผู้ใช้ SoundPLAN Essential

วิศวกรสิ่งแวดล้อม

วิศวกรอะคูสติก

นักศึกษามหาวิทยาลัย

วิศวกรที่เกี่ยวกับงานควบคุมเสียง

ผู้ที่สนใจในการคำนวณเสียงรบกวนทางสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดหลักสูตร:

เสียงรบกวนทางสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณในเมืองและแหล่งอุตสาหกรรมและเพื่อให้แน่ว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับระดับเสียงรบกวนจำเป็นต้องคำนวณระดับเสียงในระหว่างขั้นตอนการออกแบบในโครงการหลายประเภท วิธีที่ง่ายที่สุด แม่นยำที่สุดและประหยัดเวลาสุด ในการทำการคาดการณ์เสียงรบกวน คือ การใช้ซอฟต์แวร์แบบจำลองเสียงรบกวน คอร์สเรียนนี้จะนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับแบบจำลองเสียงรบกวนทางสิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้โปรแกรม SoundPLAN Essential 5.0 คุณจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเสียงรบกวนทางสิ่งแวดล้อมรวมถึงแนวทางในการใช้งาน SoundPLAN Essential 5.0 โดยเมื่อสิ้นสุดการเรียนคอร์สนี้คุณจะมีความมั่นใจและความเชี่ยวชาญในการใช้ SoundPLAN Essential 5.0 เพื่อคาดการณ์เสียงรบกวนทางสิ่งแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้น

ผู้ผลิตวัสดุฉนวนกันเสียง

วิศวกรสิ่งแวดล้อม

วิศวกรเสียง

นักศึกษามหาวิทยาลัย

วิศวกรควบคุมเสียงรบกวน

ใครสนใจฉนวนกันเสียง

Course description:

Basics of Acoustics, Airborne sound insulation, Basic of acoustic materials, introductison to room acoustics an introduction to industrial noise control.

หลักสูตรสำหรับผู้ผลิตวัสดุและทดสอบสมบัติทางเสียง (Acoustic material and testing)

 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเสียง และการได้ยิน (Fundamental of noise and Psychoacoustics)
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความถี่เสียง และการนำไปใช้ (Frequency of Sound and How to distinguish)
 • ความรู้พื้นฐานสำหรับการดูดกลืนคลื่นเสียง (Basic knowledge of Sound Absorption)
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสูญเสียการส่งผ่านของเสียง (Basic knowledge of Sound Transmission Loss)
 • หลักการและมาตรฐานการทดสอบคุณสมบัติทางเสียงของวัสดุในห้องปฏิบัติการ (Sound Absorption and Sound Transmission Loss in Chamber and Impedance tube)

สำหรับลูกค้ากลุ่มงานอุตสาหกรรมทดสอบผลิตภัณฑ์ สาขาวัสดุ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในงานอุตสาหกรรมยานยนต์ ผู้ผลิตฉนวนกันเสียง Acoustic panel

หลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
(Occupational noise and Environmental)

 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเสียง และการได้ยิน (Fundamental of noise)
 • การเลือกใช้อุปกรณ์วัดเสียงให้เหมาะสมกับลักษณะงาน (Acoustic measuring equipment suitable for work place)
 • เทคนิคการวัดเสียง การสอบเทียบเครื่องมือวัด และการแปรผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Acoustical measurement and calibration)
 • กฎหมาย และมาตรฐาน เกี่ยวกับเสียงในงานอุตสาหกรรม และเสียงรบกวน (Noise standard)
 • วิธีการทำ แผนที่เสียง (Noise contour)
 • การใช้แบบจำลองทางคณิตสาสตร์ SoundPLAN ในการประเมินผลกระทบทางเสียงในสิ่งแวดล้อม
 • การวัดและประเมินระดับเสียงรบกวนตามกฎหมาย

เหมาะสำหรับ ผู้ทำงานด้านเสียงในงานอุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม บริษัทที่ปรึกษาทางด้านเสียงรบกวน หรือ Acoustic consult ผู้ออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมทางเสียง เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้ที่มีโครงการในการศึกษาผลกระทบทางเสียง หรือผู้ที่สนใจทั่วไป

การฝึกอบรมทั้งหมดของเรามีให้บริการที่บริษัทของคุณ บริษัทของเรา หรือออนไลน์สำหรับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
การอบรมสามารถดำเนินการได้ในภาษาท้องถิ่นของคุณ เช่น ภาษาอังกฤษ, บาฮาซาอินโดนีเซีย, ไทย, มาเลย์, เวียดนาม, ตากาล็อก, ภาษาจีนมันดาริน, ภาษากวางตุ้ง
กรุณาแจ้งให้เราทราบคำถามเกี่ยวกับการอบรมเรื่องเสียงหรือหากคุณต้องการเพิ่มทักษะด้านเสียง
เรายังมีการอบรมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ด้านเสียงที่หลากหลาย เช่น SoundPLAN, SONarchitect, Noise Mapping Manda, Sorooma ฯลฯ

USAThailandChinaIndonesiaVietnam