เกี่ยวกับเรา จีโอนอยซ์ เอเชีย
Independent Acoustical Engineers

ทำไม ?

เราเชื่อว่าทุกท่านคือบุคคลสำคัญและมิสิทธิในการใช้ชีวิตอยู่ในสภาพวะที่เงียบสงบเป็นสิ่งสำคัญ

สภาพแวดล้อมในการทำงานและการดำเนินชีวิตเป็นสิ่งสำคัญที่มีผลต่อสุขภาพและประสิทธิภาพการทำงาน นั่นเป็นเหตุผล ที่เราแนะนำให้คุณสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสมสำหรับท่าน เพื่อนร่วมงาน และลูกค้าของท่าน

อย่างไร ?

การวางแผนอย่างงานมืออาชีพและ การประเมินถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบ

เสียงเป็นหนึ่งปัจจัยที่มีผลสภาพแวดล้อมโดยรวมของคุณ
มลภาวะทางเสียงมีผลกระทบอย่างมากต่อผู้คน แต่เนื่องด้วยยังไม่มีมาตรฐานหรือข้อกฎหมายมาบังคับใช้มากพอโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย
เราเชื่อว่าวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างสภาพแวดล้อมทางเสียงที่ดีคือการวางแผนโครงการของคุณอย่างรอบคอบผ่านข้อกำหนด หรือข้อแนะนำที่เป็นสากลในด้านเสียง

อะไร ?

เราช่วยคุณในการวางแผนและและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเสียง

เราต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ใส่ใจในความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนอย่างแท้จริงด้วยการทำสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุด นั่นคือการให้คำปรึกษาด้านเสียง โดยเรามีความสามารถในการคำนวณและการตรวจวัดด้านเสียง และมีประสบการณ์มากกมายในงาน Noise control engineer และที่ปรึกษาในโครงการทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่


การเดินทางของเราจนถึงตอนนี้

TIMELINE
2002
เมษายน 10

เมษายน 2002 Geonoise Thailand

Geonoise Thailand Co., Ltd. และ Geonoise Asia Co., Ltd. ก่อตั้งโดยคุณ Michel Rosmolen

2015
มกราคม 16

มกราคม 2015 Geonoise Malaysia – Singapore

Geonoise ได้มีการจัดตั้งสาขาที่ Kuala Lumper ประเทศ Malaysia
เมื่อมกราคม 2020, เนื่องจากการละเมิดร้ายแรงของจรรยาบรรณในการให้คำปรึกษาของบริษัท Geonoise Asia Co., Ltd., บริษัท Geonoise Malaysia Sdn. Bhd. ไม่ได้เป็นสมาชิกสังกัดของกลุ่มที่ปรึกษาด้านเสียง Geonoise Asia Co., Ltd. อีกต่อไป
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2020 เป็นต้นมา สาขาของบริษัทที่เป็นเจ้าของเต็มรูปแบบได้เปิดตัวในชื่อ Acoustical Vibrations Consulting Malaysia Sdn. Bhd. (https://www.avcm.my)

2016
กรกฎาคม 16

กรกฎาคม 2016 Geonoise Indonesia

ได้จัดตั้งบริษัท Geonoise Indonesia สาขา Jakarta (Tangerang)

2018
พฤษภาคม 5

พฤษภาคม 2018 Geonoise Vietnam

ได้จัดตั้งบริษัท Geonoise Vietnam สาขา Ho Chi Minh

มิถุนายน 27

กรกฎาคม 2018 Geonoise India

ได้จัดตั้งบริษัท Geonoise India, สาขา Bangalore

เราเป็นสมาชิกที่ภาคภูมิใจของสมาคมอะคูสติกต่อไปนี้


  • NAG – Dutch Acoustical Society
  • SAS – Acoustical Society (Singpore)
  • ASI – Acoustical Society of India
  • AAS – Australian Acoustical Society
  • SVAM – Society of Acoustics & Vibration Malaysia
  • AAVI  Association of Acoustics and Vibration Indonesia
  • ASA – American Society of Acoustics
  • IIAV – International Institute of Acoustics and Vibration
  • INCE – Institute of Noise Control Engineering
  • IYS2020 – International Year of Sound

ตำแหน่งปัจจุบัน: Michel Rosmolen เป็นสมาชิกของคณะกรรมการ IIAV (International Institute for Acoustics and Vibration), SAS (Society of Acoustics (Singapore)) ในตำแหน่งเลขาธิการกิตติมศักดิ์ และ IYS2020 (International Year of Sound) เป็นสมาชิกคณะกรรมการขับเคลื่อนสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผู้อำนวยการ IIAV ตั้งแต่ปี 2014 – 2018 และ 2020 – 2024 ประธานผู้สนับสนุนและการจัดนิทรรศการที่ IIAV ตั้งแต่ปี 2012


เราเคยร่วมงานกับใครบ้างUSAThailandChinaIndonesiaVietnam