เสียงภายในอาคารและบริการที่ปรึกษาด้านเสียง

(Building Acoustics and Acoustical Consultants)

อาคารที่ยอดเยี่ยมถูกสร้างขึ้นด้วยการให้ความสำคัญกับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับทุกสัมผัสของมนุษย์ เพื่อมีสภาวะทาง Acoustics ที่ยอดเยี่ยม

อาคารที่หรูหรามักจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพสูงที่สุดเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ของอาคารนั้นๆ หนึ่งในข้อคิดสำคัญที่สุดเมื่อออกแบบอาคารที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงคือการให้ความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน ความสะดวกสบายในสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้นได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยที่แตกต่างกัน เช่น ปัจจัยส่วนบุคคล อุณหภูมิ คุณภาพอากาศภายใน ความปลอดโปร่ง และความสบายทางเสียงและการได้ยิน

เสียงนั้นเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับอาคารและพื้นที่ในอาคารหลายแห่ง และควรพิจารณาให้ละเอียดเมื่อต้องการให้พื้นที่ทำงานได้ดี การใช้ความสำคัญในเรื่องเสียงสำหรับอาคารไม่เพียงแต่จะเพิ่มประสิทธิภาพของพื้นที่ แต่ยังเพิ่มคุณค่าอย่างมากให้กับอาคารด้วย

บางส่วนของสาขาที่เรากำลังทำงานในนั้นได้แก่:
การป้องกันเสียง (Sound insulation) : เกี่ยวข้องกับการออกแบบและวิเคราะห์ความสามารถของผนัง, พื้น, และเพดานของอาคารในการป้องกันเสียง

การดูดซับเสียง (Sound absorption): การนี้เกี่ยวข้องกับการออกแบบและวิเคราะห์ความสามารถของพื้นผิวและวัสดุของอาคารในการดูดซับเสียงเพื่อลดเสียงที่สะท้อน

การสะท้อนเสียง(Reverberation) : เกี่ยวข้องกับการออกแบบและวิเคราะห์ความต่อเนื่องของเสียงในห้องหลังจากแหล่งกำเนิดเสียงหยุดลงว่ายังมีระยะเวลาที่เสียงยังเดินทางสะท้อนไปมาอยู่เท่าไร

ความชัดเจนในการพูด (Speech intelligibility): เกี่ยวข้องกับการออกแบบและวิเคราะห์ความชัดเจนและความเข้าใจเสียงพูดในพื้นที่ที่กำหนด

ประสิทธิภาพเสียงในห้อง(Room acoustics): เกี่ยวข้องกับการออกแบบและวิเคราะห์คุณภาพเสียงโดยรวมในห้องหรือพื้นที่ทั้งหมด รวมถึงผลกระทบจากการสะท้อนเสียง, การกระจายเสียง, และการดูดซับเสียง

การควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือน (Mechanical systems noise and vibration control): : เกี่ยวข้องกับการออกแบบและวิเคราะห์เสียงและการสั่นของระบบ HVAC, ระบบประปา และระบบกลไกอื่น ๆ ในอาคารเพื่อลดผลกระทบทางเสียงและการสั่นสะเทือนต่อพื้นที่โดยรอบ

การควบคุมเสียงจากภายนอก (Outdoor noise control): เกี่ยวข้องกับการออกแบบและวิเคราะห์ผลกระทบทางเสียงจากพื้นที่ภายนอกและการออกแบบวิธีการลดผลกระทบของเสียงต่ออาคารและชุมชนใกล้เคียง

ความสะดวกสบายทางเสียง (Acoustic Comfort): เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินคุณภาพเสียงที่รับรู้ในพื้นที่และการออกแบบวิธีการปรับปรุงความสบายทางเสียงโดยรวมของพื้นที่นั้น

วัสดุทางเสียง (Acoustic Materials): เกี่ยวข้องกับการเลือกและระบุวัสดุทางเสียงที่เหมาะสมสำหรับโครงการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทางเสียงตามที่ต้องการ

ข้อบังคับของการดำเนินการและมาตรฐานของวัสดุสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร (Building Code Compliance ) : เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและรับรองว่าการออกแบบทางเสียงของอาคารให้เป็นไปตามข้อบังคับและมาตรฐาน

บริการ เสียงภายในอาคาร ของเรา

การป้องกันเสียง

(Acoustic Insulation)

การป้องกันเสียงที่เหมาะสมช่วยลดการรบกวนที่เกิดจากห้องที่อยู่ข้างเคียงได้ การออกแบบการป้องกันเสียงที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการลดการสะท้อนเสียงและการส่งเสียงผ่านของเสียงผ่านองค์ประกอบหรือโครงสร้างของอาคาร (เช่น ผนัง พื้น ฝ้าเพดาน กระจก รวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น ประตู) บริษัท Geonoise ให้บริการคำนวณ แนะนำวัสดุและการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันเสียง

เสียงในห้อง

(Room Acoustics)

Room acoustics ใช้ในการอธิบายพฤติกรรมของเสียงภายในห้อง และมีผลต่อการรับรู้เสียงในห้องนั้น การจัการลดเสียงในห้องเป็นสิ่งสำคัญเมื่อมีเสียงพูดหรือเสียงดนตรีในห้อง คุณภาพเสียงในห้องได้รับผลกระทบโดยส่วนใหญ่จากรูปทรง ปริมาตร และวัสดุที่ใช้บนพื้นผิวของห้อง บริษัท Geonoise ให้บริการการจำลองเสียงในห้องและการออกแบบเสียงในห้อง

เสียงรบกวนในอาคาร

(Building Noise)

การควบคุมเสียงในอาคารเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ระดับเสียงในพื้นที่มีค่าที่เหมาะสมเพื่อทำให้สามารถทำงานได้ตามที่ต้องการ การเสียงที่เกิดขึ้นภายในอาคารได้แก่ เสียงเครื่องจักรจากระบบ HVAC เสียงท่อประปา และอุปกรณ์ อื่นๆภายในอาคาร บริษัท Geonoise มีบริการการคำนวณและแนะนำการแก้ปัญหาสำหรับระบบ MEP ในอาคารเพื่อควบคุมระดับเสียงให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

การตรวจวัดเสียงในอาคาร

(Building Acoustic Measurements)

ด้วยชุดอุปกรณ์การวัดที่หลากหลาย เช่น เครื่องวัดเสียง, ตัวจำลองการกระแทกเสียง, ลำโพงแบบส่งเสียงรอบทิศทางและกล้องอะคูสติก
Geonoise มีบริการในการดำเนินงานการวัดที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงการตรวจวัดประสิทธิภาพการกันเสียง (ส่งผ่านอากาศและกระแทก), การตรวจวัดเสียงในห้อง (RT, STI, ฯลฯ) การตรวจวัดระดับเสียง (NC, RC, dBA, ฯลฯ) การตรวจจับรั่วไหลเสียงด้วยกล้องเสียงอะคูสติกระบบ Array microphone และอื่น ๆ อีกมากมาย

ปัญหาเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนในสิ่งปลูกสร้าง ไม่ว่าจะเป็น โรงแรม อาคารออฟฟิศ หรือคอนโดฯที่อยู่อาศัย มักโดนแก้ไขภายหลังการก่อสร้างเสร็จ ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ตามมา ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ แท้จริงแล้ว อะคูสติกห้องควรถูกคำนึงตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มออกแบบทางสถาปัตยกรรม เพราะนอกจากเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนในการก่อสร้างได้อีกด้วย พวกเรา จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) – Geonoise Asia มีวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านอะคูสติกสถาปัตยกรรม พร้อมให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาทางด้านเสียงและอะคูสติก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องฉนวนกันเสียง การตรวจสอบเสียงรบกวนระบบผนังของอาคาร เสียงรบกวนจากระบบปรับอากาศ ฯลฯ

คุณต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงสำหรับโครงการระบบเสียงในอาคารของคุณหรือไม่?

USAThailandChinaIndonesiaVietnam